Jabeen erkidegoetako igerilekuek bete beharreko baldintzak

Hori bai, jabeen erkidego batean igerileku bat irekitzea ez da inolaz ere zeregin erraza, jabeen erkidegoek tentu handiz aztertu beharreko auzia baizik. Izan ere, legeak higienearekin eta osasunarekin lotuta ezarritako baldintzak zorrotz bete behar dira. Igerileku bat irekitzeko prozedura hasteko, jabeen erkidegoak dagokion jarduteko udal lizentzia izan behar du, baita honako agiri osagarri hauek ere:

Read more

Salatu al daiteke bizilagun bat Osasun Administrazioaren aurrean?

Jabeen erkidego batean bizitzea ez da beti erraza, batzuetan arazoak sortzen baitira eraikineko edo urbanizazioko gainontzeko bizilagunekin bakean eta elkarbizitza onean bizitzeari uko egiten dioten auzotarrak izateagatik. Kexarik ohikoenak osasungarritasun arazo larriekin lotuta izan ohi dira, bizilagun batek edo gehiagok jabeen erkidegoko gainontzeko kideak kaltetzen dituen bizimodua izateagatik. Lagungarria da jakitea horrelako egoerak ematen direnean zuzenean Osasun Administrazioaren aurrean salaketa jar daitekeela.

Read more

Nola berreskuratu alokairuan dudan etxebizitza, bertan bizitzeko?

Jabeak etxebizitza behar badu berak edo bere familiak erabiltzeko, Legeak etxea berreskuratzeko aukera ematen dio, baldin eta etxebizitza alokairuan urtebete baino gehiago egon bada. Ez dira, beraz, alokairu-kontratuan zehaztutako urteak nahitaez igaro behar. Hori bai, jabeak, berak edo bere senideren batek behar izanez gero, etxebizitza eskatzeko aukera izango duela zehaztu beharko da baldintzetan.

Read more

Zer da higiezin-tasatzaile bat?

Higiezin-tasatzailea da higiezinaren merkatuko prezioa ezartzen duena. Etxebizitzaren ezaugarriak eta kokapena goitik behera aztertzen ditu haren balioa zehaztu ahal izateko. Espainiako legeen arabera, tasatzailea arkitektoa, arkitekto teknikoa, industria-ingeniaria edo, hala dagokionean, nekazaritzako ingeniaria izan behar da. Hori hala da arloko profesional bat behar delako ondasun baten prezioa ezartzeko.

Read more

Nola alokatu pisu bat modu seguruan?

Herrialdeak bizi duen egungo egoera dela eta, etxebizitzak alokatuz aparteko diru-sarrerak lortzen hasteko aukera dago. Independizatu nahian, leku seguru eta egonkorretan arrazoizko prezioen truke beren kontura bizitzeko modu bat bilatzen ari diren gazteen kopuru handiagatik gertatzen da. Gainera, horri bere jaioterriko baldintza prekarioetatik ihesi bizitza berregin nahi duen etorkin kopuru handia erantsi behar zaio. Horrela, bai maizterrak bai bere etxea errentan ematea erabakitzen duen etxejabeak irabazten dute, modu batean edo bestean biei egiten die onura negozioak.

Read more

Zer da hobeto, erostea ala alokatzea?

Guztiok izan ohi dugu, bizitzako une jakin batean, bakarrik bizitzeko gogoa, nahi dugun moduan bizitzeko espazio bat izan eta beste pertsona baten arauen mende ez egoteko. Ideia hori egi bihur dezake bizitzan aurrera egin nahi duen edonork, soilik lan egonkorra izan eta ahalik eta aukerarik onena bilatu behar baita. Hala ere, zalantzarik handiena sortzen zaie heldu askori bakarrik bizi nahi duten unean: zer da hobeto, etxebizitza alokatzea ala erostea?

Read more

Zer BEZ aplikatzen zaie auzotarren erkidegoei?

«Mundu honetan, bi gauza ziur bakarrik daude: heriotza eta zergak ordaindu beharra». Benjamin Franklinek esan zituen hitz horiek noizbait eta gaur egun oraindik ere indarrean jarraitzen dute. Inork ezin die estatuak herritarrei ezartzen dizkien kargei izkin egin eta auzotarren erkidegoa ere ez dago salbuetsita, nahiz eta pertsona juridikoa izan. Kasu zehatz honetan, balio erantsiaren gaineko zergari buruz ari gara edo denok BEZ deitzen dugun horri buruz. Europako beste herrialde batzuetan –adibidez Irlandan, Herbehereetan, Eslovenian eta beste askotan–, jendea familia bakarreko etxeetan edo txaletetan bizi denez, ez dute zerga hori ordaintzen, baina Espainian guztiz kontrakoa gertatzen da.

Read more

Zer da jabetza-erregistroa?

Herritar guztiek ezagutu beharko lituzkete bizi diren herrialdeko erakunde publikoak, herritarren oinarrizko kulturaren parte baita hori. Horrela, legearen arabera bizitzeko aukera dugu, agintariekin arazorik izan gabe, eta gainera etorkizunean egin beharreko balizko izapide batzuk errazagoak izango dira. Espainiaren kasuan, higiezinen inbertsioak goraldi nabarmena izan du azken urteotan, eta horren ondorioz ugaritu egin dira jabetza-erregistroan egiten diren prozedurak ere. Hala ere, herritar askok ez dute ezagutzen zein de erakunde horren funtzio baliotsua, eta ez dakite higiezinekin lotutako zer izapide gauzatu ditzaketen bertan.

Read more

Nola banatzen dira gastuak bizilagunen erkidegoan?

Bizilagunen erkidego batean bizi garenean, kontuan hartu behar dugu ondasun komunen eta zerbitzu publikoen gastuak jabekide guztien artean banatu behar direla. Erkidegoaren estatutuek bizilagun bakoitzaren partaidetza-kuota zehaztu behar dute. Era horretan, legez badakite partekatutako ondasunen edo gastuen gaineko ordainketa egiteko betebeharra eta erantzukizuna dituela bakoitzak. Hortaz, hori guztia argi edukita, erkidegoan gastuak nola banatzen diren jakin behar du jabekide bakoitzak.

Read more

Zer da higiezinen katastroa?

Ondasun higiezinen bat dutenek jakin behar dute higiezinen katastroan erregistratu behar dutela. Nahitaezko eta doako izapidea da. Erregistratzeko, bada, ondasun higiezinen deskribapen osoa eta zehaztua eman behar da; berdin dio landa-ondasunak, hiri-ondasunak edo ezaugarri berezikoak diren. Izen-emateak izaera administratiboa du, eta Higiezinen Katastroari buruzko Legeak arautzen du. Jabetzari buruzko Legearen bestelakoa da; izan ere, jabetza-erregistroak kostu bat du.

Read more