Bulego bat etxebizitza gisa alokatzea

Bulego bat etxebizitza gisa alokatu baino lehen, hori egitea legez kanpokoa dela jakin behar duzu. Hala ere, Auzitegi Gorenaren epai baten arabera, jabeak lokalaren erabilera aldatu eta bulego gisa ordez etxebizitza gisa erabiltzeko eskubidea du, espresuki debekatuta ez badago. Bulego bat etxebizitza gisa erabiltzeko alokatu baino lehen, higiezina eta horren estatus legala eraldatzeko izapide batzuk egin behar dituzu.

Jabe askok, alokatu ahal izateko, mota horretako merkataritza-higiezinak etxebizitza bihurtzea erabakitzen dute. Aukera hori merkeagoa da, baina eraldaketa hori egiteko behar diren elementu guztiak kontuan hartu behar dira.

Nola eskatu lokalaren erabilera aldatu eta etxebizitza gisa erabiltzeko baimena.

Lokalaren jabeak aldaketa hori korapilatsua izan daitekeela jakin behar du. Lehenik eta behin, etxebizitza berri bat eraikitzea esan nahi du, beraz, erabilera-aldaketa bat kudeatu eta, obra bukatutakoan, lehenengoz okupatzeko lizentzia eskatu behar da. Horretarako, arkitekto bat behar da.

Erabilera aldatzea eragozten duten arrazoiak.

Merkataritza-lokal guztiak ezin dira etxebizitza bihurtu; izan ere, obra berri bat egitea esan nahi duenez, etxebizitzak Eraikingintzaren Kode Teknikoan adierazitako guztia bete eta hirigintza-araudian finkatutako guztiaren araberakoa izan behar du. Hauek dira eragozpen ohikoenak:

  • Hektarea bakoitzeko etxebizitza kopuruaren muga gainditzea: hirigintza-araudiak orube sorta bakoitzeko etxe edo apartamentu kopuru bat aurreikusten du eta, eraikina egin zenean baimenduta zegoen etxebizitza kopuru osoa eraiki bazen, merkataritza-lokala ezingo da etxebizitza bihurtu.
  • Eraikingintzaren Kode Teknikoan exijitutakoa bete ahal ez izatea.
  • Bizilagunek erabilera aldatzeko baimenik ematen ez badute: toki batzuetan –esaterako, Bartzelonan eta bertako metropolialdean–, obra handietarako baimena eskatu ahal izateko bizilagunen erkidegoaren baimena behar da, eta horretarako, inork eragozpenik jartzen ote duen ikusteko itxaron behar da.
  • Ur, argi- eta gas-zerbitzurik eta keak ateratzeko biderako espaziorik ez badago.

Kontuan hartu beharreko gauza garrantzitsuena da bulego guztiak ezin direla etxebizitza bihurtu, argiztapen faltagatik, txikiegia delako, mailak dituelako edo aireztapena falta duelako. Aldaketa hori egiteko asmoa baduzu, bideragarria den ziurtatu behar duzu, arkitekto baten zerbitzuak kontratatuz.

Ikuspegi zibiletik, jabeak merkataritza-lokal bat etxebizitza bihurtzeko eskubidea dauka, zuzenbidearen araberakoa da, betiere espresuki debekatuta ez badago, ez badie ez eraikinaren egiturari ez eremu komunei eragiten. Gogoan izan aldaketa hori amaitzean lehenengoz okupatzeko lizentzia eskatu eta ordaindu behar duzula, edo beste modu batera esanda, bizigarritasunaren zedula. Prozesu guztia bete baduzu, zure higiezina etxebizitza gisa alokatu ahal izango duzu.