Etxebizitzen energia-ziurtagiria

2013an, Errege Dekretu bidez, energia aurreztearen inguruan kontzientziatzeko kanpaina eta errolda moduko bat abiarazi zen. Neurri horri jarraikiz, higiezineko energia-kontsumoaren kalitatea egiaztatzeko ziurtagiri bat izan behar dute jabeek. Horrela, neurri zuzentzaileak edo aldaketa esanguratsuak aplika daitezke, maila hori estandar edo normaltzat jotzen denaren oso bestelakoa bada.

Errege Dekretu hori nahitaez bete beharrekoa da, eta eraikin, merkataritzako lokal eta etxebizitza guztiei energia aurrezteko konpromiso bera ezartzen die. Emandako ziurtagirian kontsumoaren kalitatea zein den ezartzen da, eta sailkapena bat definitzen da A-tik (aldekoa) G-ra bitartekoa (aurkakoa).

Ziurtagiriak 10 urteko indarraldia du izapidetzen denetik. Alabaina, jabeek aukera dute datuak eguneratzeko. Horretarako, nahikoa da teknikari baten beste ikuskaritza bat eskatzea, higiezineko kontsumoa eguneratzeko asmoz.

Energia-ziurtagiria nahitaez izan behar duten eraikinak:

  • Eraikin berriak.
  • Salgai edo alokagai dauden lokalak.
  • Estatuaren erakundeen egoitza diren eraikin publikoak, bezeroarentzako arreta-gunea badute eta azalera erabilgarria 250 m2-koa edo handiagoa bada.

Bi ziurtagiri mota daude, eraikin osoari dagokiona eta solairuz solairu izapidetzen dena. Azken hori errazago lortzen da eta praktikoagoa da, batik bat pisuak saltzerako orduan beharrezko agiriak eta izapideak egunean izateko.

Oso garrantzitsua da; izan ere, legearen kontrakoa da pisu bat saldu edo alokatzea elektrizitatearen kontsumo egokia egiaztatzen duen energia aurrezteko ziurtagiririk ez badu.

 

Energia-ziurtagiria behar ez duten eraikinak

  • Ofizialki babestutako monumentuak eta eraikinak, esate baterako pieza artistikoak edo plazetako iturriak.
  • Gurtzarako gune gisa erregistratutako elizak edo tenpluak
  • Gehienez ere bi urtean desmuntatu edo eraitsiko diren behin-behineko eraikuntzak.
  • Industriarako erabiltzen diren eraikinak edo elikagaiak prozesatzeko edo prozesu industrializatuetarako erabiltzen diren nekazaritza-guneak, betiere bizilekuak edo salgai edo alokagai dauden etxebizitzak ez badira.
  • 50 m2-tik beherako eraikinak edo bizilekuak.
  • Goitik behera erreformatuko diren higiezinak, edo eraitsi egingo direnak.
  • Urtean 4 hilabetean baino gutxiagoan erabiltzen diren higiezinak, erabilera hori urte guztian zehar erabiltzen den eraikin berdin baten erabileraren % 25etik beherakoa bada.