Gehiengo bikoitzaren asegurua bizilagunen komunitateetako bozketetan.

Komunitate bateko elementurik garrantzitsuena, ziur aski, erabakiak hartzeko bozketak dira.  Asko aztertu eta landutako gaia da, eta “Gehiengo Bikoitzak” jarduten du; bizilagunak iruzurrezko ekintzetatik babesten dituen sistema baita.

Garrantzitsua izan arren, jende askok ez daki nola funtzionatzen duen; beraz, labur, erraz eta adibideekin azalduko dugu, argi gera dadin eta horrela nola jokatu jakin dezazuen.

Nahiz eta egoera horretan aurkitu, eta ziurrenik kasuistika pixka bat ezberdina izan; Etxanizen behar duzuen horretan lagunduko dizuegu.

Zer da gehiengo bikoitza?

Gehiengo bikoitza bozketa-sistema bat da non, proposamen bat onartzeko, bi baldintza bete behar dira:

  1. Aldeko botoak kontrakoak baino gehiago izatea.
  2. Aldeko botoa emateko eskubidea duten auzotar gehiago izatea kontrakoa baino (izan ere, batzuetan, hainbat boto dituzten bizilagunak daude, higiezin bat baino gehiago dutelako).

Horrela, gehiengo soila baino neurri zorrotzagoa da, eta komunitateko kideen adostasun eta babes handiagoa eskatzen duten erabakietan erabiltzen da.

Ikus dezagun adibide batekin.

 Bozketetan Gehiengo Bikoitzaren funtzionamendua hobeto ulertzen da kasu batekin, nahiz eta fikziozkoa izan.

Imajina ezazu 10 etxebizitza dituen komunitate bat, non fatxadaren eraberritzea bozkatzen den eta onartua izateko Gehiengo Bikoitza behar den.

Beharrezkoa den lehen gehiengoa izango litzateke, 10 botoak emanez gero, gutxienez aldeko 6 boto eta kontrako 4 edo gutxiago izatea. Etxebizitza bakoitzeko jabe batek bozkatzen badu, gehiengoa dago eta proposamena onartzen da.

Baina orain imajinatu komunitate horretako jabe batek 4 etxebizitza dituela eta aldeko botoa ematen duela (4 boto eman ditu).Kasu honetan, aldeko botoek kontrako botoak gainditzen jarraituko lukete, baina aldeko eta kontrako botoa ematen duten pertsonen kopurua zenbatuz gero, aldeko botoa eman duten 3 bizilagun eta kontrako botoa eman duten 4 bizilagun izango genituzke.

Beraz, ez da betetzen auzokideen gehiengoak aldeko botoa ematea, ez da Gehiengo Bikoitza betetzen eta erreforma ez da onartzen.

Gainera, berdinketa gertatuz gero ez da onartzen, horregatik deitzen zaio Gehiengo Bikoitza, bi zenbaketetan gehiengoa izatea ezinbestekoa baita.

Gehiengo bikoitzaren “asegurua”

Gehiengo bikoitza “segurutzat” jotzen da, eta komunitatearen barruan babes funtsezkoa eta adierazgarria ematea du helburu. Sistema horri esker, herritar gehienak ordezkatzen ez dituen gutxiengo batek ez du erabaki garrantzitsurik hartzen.

Hau da, ordezkatzen duten portzentajezko gehiengoa lortu behar denez, bizilagunak edukitzaile handien aurrean babesten dira. Kasu batzuetan, edukitzaile horiek beren komunitatean nahi dutena egitea lor dezakete, boto gehiago izateagatik. Eta hori ondasun higiezin txikiei eta ondasun higiezinei aplikatzen zaie, non ehuneko txiki batek garrantzi gutxi duela dirudien, baina badu, boto bakoitzak balio duelako.

Bai, boto bakoitzak balio du.

Auzotarren komunitatearen bozketetan, boto bakoitza garrantzitsua da. . Herritarren parte-hartze aktiboa funtsezkoa da erabakiak gehiengoaren nahiaren arabera eta komunitatearen iritzi orokorra ordezka dezaten.

Gomendioak:

  • Bileran landuko diren gaiei buruz informatu.
  • Auzo-komunitatearen bileretan parte hartu.
  • Botoa emateko eskubidea baliatu.
  • Animatu zure bizilagunak bileretan eta bozketetan parte hartzera.

Eta gogoratu:

Auzokideen parte-hartze aktiboa funtsezkoa da auzokideen komunitate oparo eta demokratikorako.

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua