Zein eskubide ditu maizter batek jabeen bileretan?

Maizterra izatea zaila gerta dakieke batzuei; izan ere, haiena erabat ez den etxebizitza batean bizi dira, eta ezin dute haren gaineko erabaki garrantzitsurik hartu. Egoera murriztailea da, eta hala eraman behar da, baldin eta bakarrik bizi nahi bada eta ez badago diru aski norberaren etxebizitza erosteko. Errentamenduaren onuretako bat da jabearen eginbeharretako batzuen gainean ardurarik ez izatea, hark bete beharko baititu, Espainiako legeria betez.

Read more

Zer egin bizilagun batek zarata handia egiten badu?

Oro har, erkidegoetako kideen arteko bizikidetza atsegina izaten da. Halaere, egoera batzuetan, neurriak lehenbailehen hartzea izaten da aukera bakarra, bizilagun baten edo gehiagoren ekintzek eraikin osoaren lasaitasuna aztoratzen dutelako, batez ere, edozein ordutan zarata egiten badute. Arazoa okerragoa da soinuak ozenegiak eta gauez badira; horrelakoetan, bizilagun batek zarata handia egiten badu zer egin erabaki behar izaten da.

Read more

Zer gertatzen da bizilagun batek erkidegoko tasa ordaintzen ez badu?

Bizilagunen erkidego batean bizitzea ideia ona da, harik eta baten batek kuotak ordaintzen ez dituen arte. Izan ere, bizilagun batek tasa ordaintzen ez badu, guztiok erabiltzen ditugun zerbitzu publikoen defizita bultzatzen da, eta, ondorioz, legezko jabe gisa eduki beharko genituzkeen eskubideak ezin ditugu osoki erabili. Bizilagun batek erkidegoko tasa ez ordaintzeko, askotariko arrazoiak egon daitezke, baina horiek aldez aurretik jakinarazi beharra dago, eta ondoren, behar dena ordaindu, bizikidetza onenaren mesedetan.

Read more

Jabeen erkidegoetako igerilekuek bete beharreko baldintzak

Hori bai, jabeen erkidego batean igerileku bat irekitzea ez da inolaz ere zeregin erraza, jabeen erkidegoek tentu handiz aztertu beharreko auzia baizik. Izan ere, legeak higienearekin eta osasunarekin lotuta ezarritako baldintzak zorrotz bete behar dira. Igerileku bat irekitzeko prozedura hasteko, jabeen erkidegoak dagokion jarduteko udal lizentzia izan behar du, baita honako agiri osagarri hauek ere:

Read more

Salatu al daiteke bizilagun bat Osasun Administrazioaren aurrean?

Jabeen erkidego batean bizitzea ez da beti erraza, batzuetan arazoak sortzen baitira eraikineko edo urbanizazioko gainontzeko bizilagunekin bakean eta elkarbizitza onean bizitzeari uko egiten dioten auzotarrak izateagatik. Kexarik ohikoenak osasungarritasun arazo larriekin lotuta izan ohi dira, bizilagun batek edo gehiagok jabeen erkidegoko gainontzeko kideak kaltetzen dituen bizimodua izateagatik. Lagungarria da jakitea horrelako egoerak ematen direnean zuzenean Osasun Administrazioaren aurrean salaketa jar daitekeela.

Read more

Nola banatzen dira gastuak bizilagunen erkidegoan?

Bizilagunen erkidego batean bizi garenean, kontuan hartu behar dugu ondasun komunen eta zerbitzu publikoen gastuak jabekide guztien artean banatu behar direla. Erkidegoaren estatutuek bizilagun bakoitzaren partaidetza-kuota zehaztu behar dute. Era horretan, legez badakite partekatutako ondasunen edo gastuen gaineko ordainketa egiteko betebeharra eta erantzukizuna dituela bakoitzak. Hortaz, hori guztia argi edukita, erkidegoan gastuak nola banatzen diren jakin behar du jabekide bakoitzak.

Read more

Erkidegoko presidente izatea, oparia edo zigorra?

Erkidegoko presidentea etxe-jabe bat da, bizilagunen legezko ordezkariaren lana egiten duena eragiten dieten gai guztietan. Betebehar batzuez arduratu behar da izendatzen dutenetik: jabekideen batzarrak deitu eta zuzentzea, erkidegoaren ekintza judizialak gauzatzea, jabekide berankorrei zorrak ordaintzeko eskatzea, gastuak eta aurrekontuak onestea, jabekideen batzarrean onartutako erabakiak betearaztea eta bere eskumeneko beste jarduera batzuk betetzea.

Read more

Jabeen erkidegoko bizikidetza-arauak

Erkidego batean bizi direnek arauak bete behar dituzte ezinbestean, interes komunak daudelako. Jabetza pribatua errespetatzea da guztion nahia. Jabeak edo okupatzaileak ezin du egin bere apartamenduan edo eraikinaren gainerako guneetan estatutuetan debekatutako ekintzarik, ez eta gogaikarriak, osasungaitzak, arriskutsuak edo legez kanpokoak direnak ere.

Read more

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Jabekideen erkidegoan bizilagun berankor bat baldin badago, Jabetza Horizontalari buruzko Legeak, JHL deiturikoak, bete beharreko prozedura planteatzen du 21. artikuluan, «Prozedura monitorioa» izenekoan. Jabeak JHLren 9. artikuluko «e» eta «f» letretan finkatutako betebeharrak betetzen ez baditu erabiliko da artikulu hori. Kasu horietan, erkidegoko presidenteak edo administratzaileak organo jurisdikzionaletara jo ahal izango du prozedura hori ireki dadin eskatzeko, betiere aurretik jabekideen batzarrak hala erabakiz gero.

Read more

Jabekideen erkidego baten zerga-betebeharrak

Jabetza Horizontalari buruzko Legeak jabeei ezartzen dizkienetatik haratago, jabekideen erkidego guztiek dituzte estatuarekiko zerga-betebehar batzuk, zerga-organoen bidez gauzatu beharrekoak. Jabeen erkidego batek jarduera ekonomikoak gauza ditzake; adibidez, terraza aloka dezake satelite-antena bat ipintzeko edo publizitateko iragarkietarako egitura bat jartzeko. Horrelakoetan, BEZaren subjektu pasiboa dela jotzen da. Hau da, BEZaren aitorpenak aurkeztu beharko ditu, eta emandako zerbitzuei dagokien zerga ordaindu. Alabaina, aukera izango du zerbitzu horiek emateko beharrezko zerbitzu edo obren BEZa kentzeko (adibidez, zerga-aholkularitzakoak edo fatxaden konponketa-lanenak).

Read more