como-se-declara-un-alquiler

Nola aitortu alokairua?

Alokairuek hazkunde nabarmena izan dute Espainiako higiezinen munduan; familien % 20 inguruk errentamenduari onura handi samarra ateratzen diotela estimatzen da. Nolanahi ere, eta gure herrialdean oso ohiko bilakatu den arren, pertsona askok ez dakite Ogasunaren aurrean zer zerga ordaindu behar dituzten, ezta legean bestelako zer tasa eta bonu jasota dauden ere. Horregatik, hain zuzen ere, errentatzaile izan nahi baduzu, komeni zaizu Estatuarekin zer erantzukizun izango dituzun pixka bat ikertzea.

Read more

Zer BEZ aplikatzen zaie auzotarren erkidegoei?

«Mundu honetan, bi gauza ziur bakarrik daude: heriotza eta zergak ordaindu beharra». Benjamin Franklinek esan zituen hitz horiek noizbait eta gaur egun oraindik ere indarrean jarraitzen dute. Inork ezin die estatuak herritarrei ezartzen dizkien kargei izkin egin eta auzotarren erkidegoa ere ez dago salbuetsita, nahiz eta pertsona juridikoa izan. Kasu zehatz honetan, balio erantsiaren gaineko zergari buruz ari gara edo denok BEZ deitzen dugun horri buruz. Europako beste herrialde batzuetan –adibidez Irlandan, Herbehereetan, Eslovenian eta beste askotan–, jendea familia bakarreko etxeetan edo txaletetan bizi denez, ez dute zerga hori ordaintzen, baina Espainian guztiz kontrakoa gertatzen da.

Read more

Jabekideen erkidego baten zerga-betebeharrak

Jabetza Horizontalari buruzko Legeak jabeei ezartzen dizkienetatik haratago, jabekideen erkidego guztiek dituzte estatuarekiko zerga-betebehar batzuk, zerga-organoen bidez gauzatu beharrekoak. Jabeen erkidego batek jarduera ekonomikoak gauza ditzake; adibidez, terraza aloka dezake satelite-antena bat ipintzeko edo publizitateko iragarkietarako egitura bat jartzeko. Horrelakoetan, BEZaren subjektu pasiboa dela jotzen da. Hau da, BEZaren aitorpenak aurkeztu beharko ditu, eta emandako zerbitzuei dagokien zerga ordaindu. Alabaina, aukera izango du zerbitzu horiek emateko beharrezko zerbitzu edo obren BEZa kentzeko (adibidez, zerga-aholkularitzakoak edo fatxaden konponketa-lanenak).

Read more