Qué es mayoría simple en una comunidad de vecinos

Zer da gehiengo soila, auzotarren erkidegoan?

Espainiako ia biztanle guztiek dakite zer diren auzotarren erkidegoak. Oro har, eraikin bateko jabe guztiek egiten dituzten bilerak dira, eta Jabetza Horizontalaren Legean eta beste araudi batzuetan xedatutakoari jarraitzen diote. Batzuek ez dute gustuko bileretara joatea, uste baitute garrantzi gutxiko gaiez hitz egiten dela; edo, besterik gabe, ez dute denborarik horietara joateko. Bestalde, bileretan parte hartzen duten askok ez dakite ondo alderdi juridikoan zer ondore sortuko dituzten bertan hartzen diren erabakiek.

Read more

Zer da jabetza horizontalari buruzko legea?

Jabetza horizontalari buruzko legean zer finkatzen den jakin aurretik, zer ondasun motaz ari den zehatz eta garbi definitzea komeni da. Jabetza mota hori Kode Zibileko 396. artikuluan jasota dago eta bere ezaugarri nagusia bi jabetza-eskubide bateratzea da. Eskubide horiek honako hauek izan daitezke:

Read more

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Jabekideen erkidegoan bizilagun berankor bat baldin badago, Jabetza Horizontalari buruzko Legeak, JHL deiturikoak, bete beharreko prozedura planteatzen du 21. artikuluan, «Prozedura monitorioa» izenekoan. Jabeak JHLren 9. artikuluko «e» eta «f» letretan finkatutako betebeharrak betetzen ez baditu erabiliko da artikulu hori. Kasu horietan, erkidegoko presidenteak edo administratzaileak organo jurisdikzionaletara jo ahal izango du prozedura hori ireki dadin eskatzeko, betiere aurretik jabekideen batzarrak hala erabakiz gero.

Read more

Kasu jakin batzuetan obrak nahitaezkoak izango dira, betiere urteko jasanarazitako zenbatekoa ez bada gastu komunen ohiko 12 hilekoen zenbatekoa baino handiagoa; beharrezkoa al da batzarrak ordainketa-zatikapena onartzea?

Jabetza Horizontalaren Lege berriaren 10. artikuluak hau xedatzen du: «Nahitaezkoak izango dira eta ez dute jabeen batzarraren aurretiko erabakirik beharko…»; hori horrela, batzarrak ezingo du baztertu kontserbatzeko edo irisgarritasuna bermatzeko obrarik egitea, baina artikulu horrek ez du inola ere debekatzen ordainketa zatikatzea, horrek ez baitu zerikusirik nahitaezko eraikuntza edo birmoldaketa gauzatzearekin. Horregatik, eztabaidatu ahalko litzateke ordainketa zatikatzea batzarraren gehiengoak bilera batean onartu beharko lukeen.

Read more