Qué es un fideicomiso inmobiliario

Zer da higiezin-fideikomisoa

Higiezin-fideikomisoa kontratu bat da, zeinaren bidez pertsona batek, fiduzia-emaile deritzonak, ondasun fiduziario jakin batzuk dituzten jabetzak eskualdatzen baitizkio fiduziario izendatutako beste banako bati. Azken horrek aipatutako ondasunen jabetza erabili beharko du, kontratuan ondasunen erabateko onuradun izendatuta dagoen horren onurarako betiere. Hori guztia denbora jakin batean egiten da; izan ere, betebehar fiduziarioa betetzen denean, berau eskualdatu beharko zaio, dela fiduzioarioari, dela onuradunari edo fideikomisodunari.

Read more

propietarios-pueden-tener-acceso-a-toda-la-documentación-de-la-Comunidad-de-Vecinos

Jabeek eskuratu al dezakete auzotarren erkidegoko dokumentazio guztia?

Jabekidetza baten arduradunek jabeen segurtasuna babesteko betebeharra dute. Horrenbestez, Jabetza Horizontalaren Legearen 20. artikuluan dioenaren arabera, finkaren administratzailearen eginkizuna da erkidegoko dokumentazioa –titularren eskueran dagoena– babestea, eta jabeek dokumentazio hori eskuratu dezakete.

Read more

Nahitaezkoa al da asegurua izatea bizilagunen komunitatean

Nahitaezkoa al da asegurua izatea bizilagunen komunitatean?

Partikular askorentzat, funtsezkoa da ondasun higigarriak eta higiezinak babesteko aseguru bat izatea, baina nahitaezkoa al da bizilagunen komunitateentzat? Galdera horri erantzuteko, egokia da Jabetza Horizontalaren Legera jotzea: lege horren 5. artikuluaren arabera, jabetzaren eraketa-tituluak edo estatutuak aseguruaren figura hartzen du barne.

Read more

Cómo actuar ante unos vecinos okupas

Zer egin auzotar okupen aurrean

Okupak duela urte askotatik existitu dira, baina 70eko eta 80ko hamarkadetan ugaritu ziren ekintzaile horiek. Higiezin hutsak protesta neurri gisa hartzen zituzten, Gobernua ez zelako herritarren funtsezko eskubideetako bat bermatzeko gai: etxebizitza-eskubidea. Ekintza aktibistatzat har daitekeen arren, pertsona horiek benetako jabeak kaltetzen dituzte eta gizabanako horien aurrean nola jokatu zehatz-mehatz jakin behar da.

Read more