Nahitaezkoa al da asegurua izatea bizilagunen komunitatean

Nahitaezkoa al da asegurua izatea bizilagunen komunitatean?

Partikular askorentzat, funtsezkoa da ondasun higigarriak eta higiezinak babesteko aseguru bat izatea, baina nahitaezkoa al da bizilagunen komunitateentzat? Galdera horri erantzuteko, egokia da Jabetza Horizontalaren Legera jotzea: lege horren 5. artikuluaren arabera, jabetzaren eraketa-tituluak edo estatutuak aseguruaren figura hartzen du barne.

Read more

Cómo actuar ante unos vecinos okupas

Zer egin auzotar okupen aurrean

Okupak duela urte askotatik existitu dira, baina 70eko eta 80ko hamarkadetan ugaritu ziren ekintzaile horiek. Higiezin hutsak protesta neurri gisa hartzen zituzten, Gobernua ez zelako herritarren funtsezko eskubideetako bat bermatzeko gai: etxebizitza-eskubidea. Ekintza aktibistatzat har daitekeen arren, pertsona horiek benetako jabeak kaltetzen dituzte eta gizabanako horien aurrean nola jokatu zehatz-mehatz jakin behar da.

Read more