Zer BEZ aplikatzen zaie auzotarren erkidegoei?

«Mundu honetan, bi gauza ziur bakarrik daude: heriotza eta zergak ordaindu beharra». Benjamin Franklinek esan zituen hitz horiek noizbait eta gaur egun oraindik ere indarrean jarraitzen dute. Inork ezin die estatuak herritarrei ezartzen dizkien kargei izkin egin eta auzotarren erkidegoa ere ez dago salbuetsita, nahiz eta pertsona juridikoa izan. Kasu zehatz honetan, balio erantsiaren gaineko zergari buruz ari gara edo denok BEZ deitzen dugun horri buruz. Europako beste herrialde batzuetan –adibidez Irlandan, Herbehereetan, Eslovenian eta beste askotan–, jendea familia bakarreko etxeetan edo txaletetan bizi denez, ez dute zerga hori ordaintzen, baina Espainian guztiz kontrakoa gertatzen da.

Jabekideen erkidego guztiak indarreko ordenamendu juridikoan finkatutakoari jarraituz eratu beharko lirateke. Horrek esan nahi du identifikazio fiskaleko zenbaki propioa daukatela, laburtuz IFZ deiturikoa, eta beraz, edozein zerbitzu-hornitzailerekin eta mota guztietako bezeroekin harremanak izan ditzaketela. Hala ere, jabekideen erkidegoak fakturak jaso eta egiteko ahalmena du, beraz, BEZak egoeraren arabera nola funtzionatzen duen azaldu beharra dago.

Fakturak jasotzen direneko BEZa

Auzotarren erkidego guztiek faktura asko jasotzen dituzte, edozein motatako zerbitzuak kontratatzeagatik, dela elektrizitatea, ura, igogailuen edo bestelako ekipo elektrikoen mantentzeagatik, dela hezetasunak eragindako kalteen konponketagatik, besteak beste. Hala ere, eskatzen diren hornitzaileen araberako BEZa aplikatuko da, honela:

BEZa % 10era murriztea

Birgaitzeko lanen kasuan bakarrik aplikatuko da, adibidez: iturgintza, igeltserotza eta klimatizazio zerbitzuak, besteak beste. Birgaitzekoen moduko zerbitzuetan ere berdin aplikatuko da, adibidez: eraikinaren egiturako elementu garrantzitsu batzuen konponketetan (fatxadak, teilatu lauak, terrazak), igogailuen instalazioan eta aparkalekuen eraikuntzan, besteak beste.

Hala ere, murrizketa horren onuradun izateko, aurretik baldintza batzuk bete behar dira. Baldintza garrantzitsuenetakoa honako hau da: obra egiteko erabilitako materialaren kostua ez izatea eragiketari ezarritako oinarriaren % 40tik gorakoa.

% 21eko BEZaren aplikazioa

Edozein pertsona naturalek Espainiako lurraldean ordainduko lukeen zenbateko arrunta da. Auzotarren erkidegoa kopuru hori ordaintzera behartuta dago, BEZa % 10era mugatzen den kasuetan izan ezik. Beste hitz batzuekin esanda, tarifa hori honako kasuetan aplikatuko da:

  • Birgaitzeko lanetarako edo horien antzekoetarako erabiliko den materialaren kostua zerga-oinarriaren kostu osoaren % 40tik gorakoa bada.
  • Birgaitzearekin lotuta ez dauden jardueren kasuan, adibidez: ohiko zerbitzuen hornidura (esaterako, ura, elektrizitatea, gasa, telefono-sareak eta eraikinaren garbiketa, besteak beste).

Alderdi hori bitxia da; izan ere, baliteke igogailu bat jartzeagatik BEZa % 10era murriztea eta, aldiz, berau mantentzeari eta garbitzeari % 21eko BEZa aplikatzea. Ezberdintasun txiki horiek ezagutu beharrekoak dira, aurrekontuan akatsik ez egiteko. Hala, kontua erabat zuzen egongo da eta gainerako jabeei ez zaie inolako ezinegonik eragingo.

Fakturak egiten direneko BEZa

Azkenaldian, jabekideen erkidegoek dituzten zenbait elementu erabiltzearen truke diru-ordainen bat jasotzea ohiko bihurtzen ari da. Erabilera ohikoenetakoak hauek dira: atezaindegia alokatzea, publizitate-kartelak jartzea eta teilatu lauan telefono mugikorretarako antenak jartzea, beste gauza batzuen artean.

Egiten den jarduera edozein motatakoa izanda ere, erkidegoaren espazioa alokatzea dakarren enpresa-jardueratzat joko da, kasu horietarako guztietarako % 21eko BEZ orokorra aplikatuko da eta hiru hilean behin ogasun publikoaren aurrean likidatu beharko da.

Era berean, baliteke BEZaren zati bat murriztea diru-sarrera horiek gauzatu ahal izateko egiten diren gastuetan, adibidez: eraikineko tailatu lauan dagoen publizitate-kartel bat argiztatzeko argi-faroak jarri behar badira eta faktura erkidegoaren konturakoa bada, orduan BEZa murrizteko aukera egongo da. Halaber, jabekideen erkidegoaren pisu bat alokatzen bada, erkidegoa BEZa ordaintzetik salbuetsita egongo da.

Iruzkinen atalean, informazio honi buruzko edozein zalantza utzi ahal izango duzu eta atsegin handiz argituko dizugu. Horrez gain, artikulu hau zure sare sozial guztietan partekatzea proposatzen dizugu, zure ezagunek jabekideen erkidegoaren gaineko karga honen berri izan dezaten.