que-es-el-fondo-de-reserva-en-una-comunidad-de-propietarios

Zer da auzotarren erkidego baten erreserba-funtsa?

Auzotarren erkidego bat osatzen duten jabe guztiek erreserba-funtsean ekarpena egiteko betebeharra daukate. Baina zer da erreserba-funtsa? Erkidego batek jabekidetzan ezustekoren bat gertatzen denean edo aparteko beharrak daudenean inbertitzeko administratzen duen aurrekontua adierazten du kontzeptu horrek. Erkidegoko auzotar guztiek ordaindu behar dute, aseguruaren kasuan ez bezala.

Aurrekoari buruzko informazio gehiago ematearren, Jabetza Horizontalaren Legearen 9.1.f artikuluan zehazten denez, erreserba-funtsa finka (eraikina) kontserbatzeko, konpontzeko eta birgaitzeko lanak egiteko ere erabil daiteke. Era berean, lege-testuak zehazten duenez, funts hori «…kopuru zehatz batekin zuzkitu beharko da, eta kopuru hori ezin da inoiz izan azken aurrekontu arruntaren 100eko 5 baino txikiagoa…».

Aipatzekoa da erkidegoak, erreserba-funtsaren kontura, eraikineko kalteak estaltzeko aseguru-kontratu bat sinatu dezakeela, edo higiezinaren mantentze etengabeko eta iraunkorra egiteko hitzarmen bat egin. Ondorioz, eginbehar hori betetzeak jabeari, haren ondasunei eta erkidego osoari mesede egiten die.

Erreserba-funtsean edozein mugimendu egiteko, jabekideen batzarraren gehiengoaren onarpena behar da, legean xedatutakoaren arabera. Nabarmentzekoa da funts hori eremu komunak konpontzeko edo erabiltzeko bakarrik balia daitekeela, eta jabetza guztiei pareko onura egin behar diela adierazten duen zuzentarau baten baldintzapean dagoela.

Erreserba-funts bat izateak abantaila asko ekar diezazkioke erkidegoari; izan ere, erkidegoko biztanle guztiek ekarpen komuna egiteak arazoak azkar eta modu eraginkorrean konpontzen lagun dezake, horretarako aurretiaz ezarritako aurrekontu bat egongo delako. Horrek, gutxienez, gorabehera txikiak estali beharko lituzke, adibidez: ibilgailuen irismeneko arazo bat, argi edo kristalen baten haustura.

Erreserba-funts horiek, oro har, auzotarren batzarrean adosten dira, eta zalantza eta alderdi guztiak aurrekontuak eta kanonak definitzeko auzotarren batzar berezi batean argitzen.

Erreserba-funtsa, oro har, higiezineko biztanleek denen oinarrizko beharrei erantzuteko nahitaez ordaindu behar dituzten gastu komunetatik abiatuz zehaztutako portzentaje batean oinarritzen den tresna bat da.

Diru hori hilero biltzen da, jabekidetzaren administrazioak administratzen du, eta banku-erakunde baten babes-mugen mende egon behar du. Muga horiek funtsa sortzea eragin duen larrialdiko egoeretarako edo konponketarako ekintza-planaren parte ez diren alferrikako gastuak ez egiteko babes bat dira.

Gerta daiteke jabekidetzaren administratzaileek erreserba-funtsa batzarrean hitzartutakoak ez bestelako xedeetarako erabiltzea?

Zoritxarrez, bai. Eta pentsatzen duzuen baino ohikoagoa da. Gogoan izan behar dugu administratzailea langile bat dela, eta ezin duela berea ez dena hartu. Jabeen batzarra arduratzen da diru hori erabiltzeaz eta zertarako erabili erabakitzeaz, baita administratzaileari bizilekuko eremu komunetan egin beharreko konponketak edo aldaketak aurrera eramateko zer egin behar duen esateaz ere.

Kasu horretan, erakunde eskudunen aurrean salatzen da, esaterako: Administratzaileen Erregistro Publikoaren aurrean (AEP). Erakunde horiek administratzailea zigortu eta kasurako neurri egokiak hartzen dituzte, alferrik galdutako dirua berreskuratzeko eta funtsa sortzea eragin zuen helburura bideratzeko.