Zer egin bizilagun batek zarata handia egiten badu?

Oro har, erkidegoetako kideen arteko bizikidetza atsegina izaten da. Halaere, egoera batzuetan, neurriak lehenbailehen hartzea izaten da aukera bakarra, bizilagun baten edo gehiagoren ekintzek eraikin osoaren lasaitasuna aztoratzen dutelako, batez ere, edozein ordutan zarata egiten badute. Arazoa okerragoa da soinuak ozenegiak eta gauez badira; horrelakoetan, bizilagun batek zarata handia egiten badu zer egin erabaki behar izaten da.

Erkidego guztiek higiezinean edozer egiteko askatasunaren eta bizilagun guztienganako begirunearen arteko muga ezarri behar dute; izan ere, gure etxean nahi erara egin eta desegin ahal badugu ere, ez dugu ahaztu behar ez garela eraikinean bizi diren bakarrak eta, guk bakea eta lasaitasuna atsegin baditugu, bada, gainontzeko jabekideek ere bai.

Zer egin behar dugu bizilagun batek zarata handiegia egiten badu?

Lehenik eta behin, zarata egiaz gogaikarriegia den egiaztatu behar dugu, zenbaitetan aldameneko etxebizitzan hotsak badaude ere, horiek ez baitakarte arazo larri samarrik edo, besterik gabe, ez dituztelako egunero egiten. Hori argi edukita, honako hau hitzartu behar dugu:

  • Etengabeko zarata badago,
  • Musika oso-oso ozen badago,
  • Oihuak badaude,
  • Mugimendu zakarrak badaude, eta zure etxebizitzan oso ongi entzun eta sentitzen badira,
  • Aurreko guztiak gauez gertatzen badira,

Kexa bat jarri beharra dago. Lehenik, era adeitsu batez; hau da, bizilagunaren etxera joango gara, eta adeitsuki eskatuko diogu mesedez musika apaltzeko, oihurik ez egiteko edota lasaitasuna hausten duen beste edozein hots egiteari uzteko. Arazoa ez bada amaitzen, bigarren urratsa da zuzenean erkidegoko buruarekin batera joatea.

Horra iritsita, jabekideen erkidegoko buruak eskutitz bat egingo du, eta horren bidez eskatutakoa betetzeko eta hots gogaikarriak eteteko eskatuko dio bizilagunen estatutuko legeak urratzen dituen higiezinaren jabeari. Hori guztia eginda ere, dena delako pertsonak jokabidea aldatu ezean, bizilagunen bilera bat deituko da, eta auzibidera jotzea edo ez erabakiko da.

Zarata handia egiten duen bizilagun baten aurkako prozedura judiziala

Hau ezin da arinkeriaz hartu, jabekide guztiak egon behar dira ados arau-hauslearen aurkako legezko prozesua hastearekin. Erabakia ahobatezkoa izan behar da, eta bide horri heldu aurretik, adiskidetasunezko bide guztiak jorratu beharra egongo da, hori da gomendagarriena bederen. Hori horrela, eta prozesu judiziala hasteko erabakia kontuan harturik, erabil ditzakegun 3 bide egokienak ezagutu behar dira.

Administrazio-bidea:

Salaketa udalean jartzen da, haiek baitira herritarren arteko bizikidetza lasaia bermatzeaz arduratzen direnak. Udal-ordenantzak erabiliko dira, eta arau-hausleak zentzuz bete beharko ditu.

Bide zibila:

Salaketa zuzenean jartzen zaio higiezinean soinu-kutsadura eragin duenari. Hemen, salaketa taldekoa edo banakoa izan liteke, zenbat pertsonak salatzen duten edo salatuak zenbat diren.

Prozedura penala:

Bide hau askoz zailago eta larriagoa da. Zigor-kodeak bizilagunak arriskuan jar ditzaketen bolumen handiko ekintzak tipifikatzen ditu, dela desgaitasunagatik dela heriotza eragiten duen gaixotasunagatik.

Zer egin arau-hauslea ez bada higiezinaren jabea, maizterra baizik?

Higiezinaren jabea ez izan arren, maizterrak erkidegoaren estatutuko arauak betetzeko betebeharra eta erantzukizuna ditu. Hartarako, jabeak aukera hauek ditu:

Maizterrarengana jotzea:

Maizterrari jarduera gogaikarriak eten ditzan eskatzeko, arriskutsuak baitira bizilagunen artean bizikidetza egokia egon dadin.

Maiztergo-kontratua ezereztea:

Baldin eta ohartarazpena egin arren maizterrak oraindik bere horretan jarraitzen badu, epaileak kautelazko neurri bat eman ahal izango du, desobeditzeagatik; delitu bat da hori, baina garrantzitsuena da neurria maizterrari zein jabeari zuzenduko zaiola. Azkenak, arazoa amaitu dadin, maiztergo-kontratua eten dezake.

Azken horri dagokionez, errentatzaileak maiztergo-kontratuaren baldintzetan gehitu beharko du jarduera gogaikarriak, legez kanpokoak, osasungaitzak, kaltegarriak edo arriskutsuak eginez gero, kontratua amaitutzat jo ahal izango dela, eta maizterrak etxebizitza lehenbailehen utzi beharko duela. Kontratuan baldintza hori ezarrita ez balego ere, legean baliabide hori jasota dago, herritarren lasaitasunerako eskubidea babestearren.

Zabaldu sare sozialetan!