Zer gertatzen da bizilagun batek erkidegoko tasa ordaintzen ez badu?

Bizilagunen erkidego batean bizitzea ideia ona da, harik eta baten batek kuotak ordaintzen ez dituen arte. Izan ere, bizilagun batek tasa ordaintzen ez badu, guztiok erabiltzen ditugun zerbitzu publikoen defizita bultzatzen da, eta, ondorioz, legezko jabe gisa eduki beharko genituzkeen eskubideak ezin ditugu osoki erabili. Bizilagun batek erkidegoko tasa ez ordaintzeko, askotariko arrazoiak egon daitezke, baina horiek aldez aurretik jakinarazi beharra dago, eta ondoren, behar dena ordaindu, bizikidetza onenaren mesedetan.

Bizilagun batek erkidegoko tasa ez ordaintzeko arrazoiak

Jabetza horizontalaren arloko adituen ustez, 4 ez-ordaintze mota daude, eta adiskidetasunezko konponbide bana dago haientzat; hori bai, adiskidetasunezko bideak agortu ondoren, bidezkoa da auzibidera jotzea jabeak zorra ordain dezan.

Puntualtasuna ez-ordainketan:

Horrek esan nahi du zorra helbide-akats batek eragin duela, zordunketa egin beharreko kontuan saldo nahikorik ez zegoelako agian… Irtenbide onena da jabeari edo erkidegoaren batzarburuari eskutitza bidaltzea zer gertatu den azaltzeko.

Zorra eragiten duten desadostasunak:

Ez ordaintzeko arrazoi ohikoenetako bat da. Hori gertatzen da jabe bat edo batzuk gainerako bizilagunek hartutako erabakiekin ados ez daudenean; orduan, protesta modura, ados ez dagoen bizilagunak kuota ordaintzeari uzten dio. Arazoa konpontzeko, onena da bizilagun horrekin adeitsuki mintzatzea eta adostasuna lortzea.

Ordainketa puntualki ezin egitea:

Horrela gertatzen da jaberen batek kuota hitzartutako unean ordaintzeko behar besteko oinarri ekonomikorik ez duenean, eta baliteke zorrak pilatzea. Onena izango litzateke erkidegoko buruak akordioa egitea zordunarekin eta ordaintzeko neurri malguak ezartzea.

Ordaintzeari irmoki uko egitea:

Ez-ordaintze mota larriena da, jabeak zorra ordaintzeari uko egiten baitio eta, gainera, zorra etengabe handitzen baita. Ordaintzeko ados jartzen ez diren de cujusaren jaraunsleenak dira kasu ohikoenak. Adiskidetasunezko bidea erabiltzerik dagoen arren, eskuarki auzibidera jo ohi da, auzia amaitutzat jotzeko eta zorra kitatzeko.

 

Zer urrats jarraitu behar ditugu bizilagun batek erkidegoko kuota ordain dezan?

Jakizue bizilagun batek ez badu ordaintzen gainerakoek egin behar dutela:

Bizilagun batek edo batzuek ez ordaintzearen arazo nagusia hasten da gainerakoek, zerbitzu publikoren bat gabe gelditu ezinik, zordunak edo zordunek ordaindu gabe utzitakoa ordaindu behar dutenean. Hori horrela, gainerako bizilagunek kuota handiagoa ordaindu beharko dute, une horretan dauden arazoak konpontzeko, eta bitartean, erkidegoko tasa ordaintzen ez dutenekin irtenbidea bilatu beharko da.

Adiskidetasunezko bideak eta negoziazioak:

Jarraitu beharreko lehen urratsa da, kontuan hartu behar dugu, izan ere, bizilagun gisa, arazoak hitz eginez konpondu behar ditugula. Jabearekin akordioa lortzeko erkidegoaren batzarra egin badaiteke ere, gomendagarriena izaten da eskutitz baten bidez zorra jakinaraztea. Era horretan akten liburuan jasota geratzen da gorabehera bat egon zela eta zordunari jakinarazi egin zitzaiola.

Prozedura monitorioa:

Prozedura hau egiteko, nahitaezkoa da bizilagun guztiak ados egotea; hortaz, batzar bat deitu behar da, eta haren gai-zerrendan berandutza-egoeran dauden bizilagunen aurkako prozedura judiziala hastea jasoko da. Ez da beharrezkoa abokatu edo prokuradore bat egotea, baina jabetza horizontalaren legea bete behar da une oro.

Zorra ordaintzea:

Epaileak prozedura monitorioa hasi ondorengo 20 eguneko epean ordaintzeko eskatu beharko du, eta bi egoera hauek gerta daitezke: Bizilagunak zorra ordaintzea edo ordaintzeari uko egitea. Azken kasu horretan, interesdunek prozesu arrunta jarraitu behar dute.

Zorra behar bezala egiaztatzea:

Ezinbestekoa da bizilagunek egiaztatzea jabea berandutze-egoeran benetan dagoela, epaileak prozedura burutzeko arrazoi nahikorik ikusten ez badu, izan ere, dirua itzultzea eta bizilagunen ondasun higiezinen enbargoa ezar dezake.

Gatazka ebaztea:

Oro har, 2 eta 6 hilabete bitartean behar izaten dira gatazka konpontzeko, zordunak zer baliabide dituen eta bizilagunek abokatua kontratatu duten betiere; azken hori komeni da prozesua bizkortzeko eta emaitzak azkarrago izateko.

Zalantzarik baduzu, adieraz ezazu iruzkinen atalean. Parteka ezazu informazio garrantzitsu hau zure sare sozialetan.