Bulego bat etxebizitza gisa alokatzea

Bulego bat etxebizitza gisa alokatu baino lehen, hori egitea legez kanpokoa dela jakin behar duzu. Hala ere, Auzitegi Gorenaren epai baten arabera, jabeak lokalaren erabilera aldatu eta bulego gisa ordez etxebizitza gisa erabiltzeko eskubidea du, espresuki debekatuta ez badago. Bulego bat etxebizitza gisa erabiltzeko alokatu baino lehen, higiezina eta horren estatus legala eraldatzeko izapide batzuk egin behar dituzu.

Read more

Erkidegoko presidente izatea, oparia edo zigorra?

Erkidegoko presidentea etxe-jabe bat da, bizilagunen legezko ordezkariaren lana egiten duena eragiten dieten gai guztietan. Betebehar batzuez arduratu behar da izendatzen dutenetik: jabekideen batzarrak deitu eta zuzentzea, erkidegoaren ekintza judizialak gauzatzea, jabekide berankorrei zorrak ordaintzeko eskatzea, gastuak eta aurrekontuak onestea, jabekideen batzarrean onartutako erabakiak betearaztea eta bere eskumeneko beste jarduera batzuk betetzea.

Read more

Jabeen erkidegoko bizikidetza-arauak

Erkidego batean bizi direnek arauak bete behar dituzte ezinbestean, interes komunak daudelako. Jabetza pribatua errespetatzea da guztion nahia. Jabeak edo okupatzaileak ezin du egin bere apartamenduan edo eraikinaren gainerako guneetan estatutuetan debekatutako ekintzarik, ez eta gogaikarriak, osasungaitzak, arriskutsuak edo legez kanpokoak direnak ere.

Read more

Alokairua nahi duten beste eta nahi dutenean igo dezakete?

EZ. Horixe da, funtsean, galdera horren erantzuna. Izan ere, kontratuan ezarritakoaren arabera, alokairua noiz igoko den eta zer ehuneko igoko den zehaztuko duten klausulak edo baldintzak egon behar dira. Alokairua kontratuan hitzartutako denboratik kanpo igotzeak ondorioak ekar diezazkioke jabeari.

Read more

Nola saldu zure pisua?

Urte amaiera iristearekin batera pisua saltzeko asmoa sortu zaizu, ez urte berria beste etxe batean hasteko bakarrik, baita prezio onenean saltzeko ere, merkatuan eskaera handia daudenez saltzea errazagoa delako. Hala ere, zure jabetza oso azkar edo prezio onean saldu nahi izanda ere, izapide tekniko batzuk egin behar dituzu legezko baldintza guztiak egunean izateko.

Read more

Etxebizitzen energia-ziurtagiria

2013an, Errege Dekretu bidez, energia aurreztearen inguruan kontzientziatzeko kanpaina eta errolda moduko bat abiarazi zen. Neurri horri jarraikiz, higiezineko energia-kontsumoaren kalitatea egiaztatzeko ziurtagiri bat izan behar dute jabeek. Horrela, neurri zuzentzaileak edo aldaketa esanguratsuak aplika daitezke, maila hori estandar edo normaltzat jotzen denaren oso bestelakoa bada.

Read more

Nire pisua ekitaldiak egiteko alokatu dezaket?

Jabetza pribatuak dauzkagunean, horiekin «nahi duguna» egin dezakegula pentsa dezakegu. Sarean gehien galdetzen den gauzetako bat da norbere pisua ekitaldiak egiteko alokatu ote daitekeen, adibidez: festak egiteko, bilera zibilak edo hori baino gehiago ere. Erantzuna baiezkoa da, baina gure jabetzan «nahi duguna» egiteak bizilagunak ez gogaitzeko edo zure pisua arriskuan ez jartzeko baldintza batzuk hartu behar dituzu kontuan.

Read more

Zer da jabetza horizontalari buruzko legea?

Jabetza horizontalari buruzko legean zer finkatzen den jakin aurretik, zer ondasun motaz ari den zehatz eta garbi definitzea komeni da. Jabetza mota hori Kode Zibileko 396. artikuluan jasota dago eta bere ezaugarri nagusia bi jabetza-eskubide bateratzea da. Eskubide horiek honako hauek izan daitezke:

Read more

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Jabekideen erkidegoan bizilagun berankor bat baldin badago, Jabetza Horizontalari buruzko Legeak, JHL deiturikoak, bete beharreko prozedura planteatzen du 21. artikuluan, «Prozedura monitorioa» izenekoan. Jabeak JHLren 9. artikuluko «e» eta «f» letretan finkatutako betebeharrak betetzen ez baditu erabiliko da artikulu hori. Kasu horietan, erkidegoko presidenteak edo administratzaileak organo jurisdikzionaletara jo ahal izango du prozedura hori ireki dadin eskatzeko, betiere aurretik jabekideen batzarrak hala erabakiz gero.

Read more

Jabekideen erkidego baten zerga-betebeharrak

Jabetza Horizontalari buruzko Legeak jabeei ezartzen dizkienetatik haratago, jabekideen erkidego guztiek dituzte estatuarekiko zerga-betebehar batzuk, zerga-organoen bidez gauzatu beharrekoak. Jabeen erkidego batek jarduera ekonomikoak gauza ditzake; adibidez, terraza aloka dezake satelite-antena bat ipintzeko edo publizitateko iragarkietarako egitura bat jartzeko. Horrelakoetan, BEZaren subjektu pasiboa dela jotzen da. Hau da, BEZaren aitorpenak aurkeztu beharko ditu, eta emandako zerbitzuei dagokien zerga ordaindu. Alabaina, aukera izango du zerbitzu horiek emateko beharrezko zerbitzu edo obren BEZa kentzeko (adibidez, zerga-aholkularitzakoak edo fatxaden konponketa-lanenak).

Read more